Home

Stutteri Ranolia

Skandinaviens eneste Menorquiner stutteri.

Ekslusive, smukke, modige, sorte spanske heste, som kun sjældent er udbudt til salg.

 

Scandinavias only Stud farm with Menorquinas.

Exclusive, beautiful, courageous black spanish horses, only rarely offered for sale.

Hvorfor vælge en Menorquiner?

Menorquineren er en sort hesterace fra Menorca. Stambogen blev oprettet i 1989, men racen har rødder helt tilbage i den tidlige middelalder, og er oprindeligt skabt hovedsageligt af racer som PRE, Araber, Berber og Engelsk Fuldblod. Disse forskellige racer er kommet til Menorca under bla Maurernes og Englændernes besættelser af øen.

Den er af temperament rolig men med gnist, den er meget let ridelig og nem at være på. Det er en meget alsidig race som har naturligt anlæg for dressur, deriblandt klassisk dressur og skolen over jorden, men også spring og kørsel egner den sig til.

Der findes kun omkring 3000 Menorquinere i hele verden, hvoraf kun 200-250 udenfor Menorca. Stutteri Ranolia er det eneste menorquiner stutteri i Skandinavien.

I Danmark findes der kun 7 racerene Menorquinere, hvoraf de 4 er ejet af mig plus de 3 vallakker; Noray på Amager, Batman på Nordsjælland og Fuego Ranolia på Falster

Mine heste bliver med udgangspunkt i den enkeltes hests alder og temperament uddannet i både dressur, spring og kørsel. De er trafiksikre, trailervante og vant til maskiner, larm og diverse "farlige" ting man kan risikere at møde på tur. Allerede som føl er de trailervante og kommer med på små skovture hvor de kan opleve verden. Mit synspunkt er, at jo mere hesten har lært, set og oplevet på en positiv måde, jo mindre vil kunne overraske dem senere i livet, og jo mere sikre er de på tur eller en stævneplads eller lign.

Hvis du vælger en Menorquiner som din næste hest, vil du ikke kun blive ejer af en ganske sjælden race, som knytter sig meget til en enkelt person, men også blive en del af et lille fællesskab, hvor jeg vil forsøge at skabe lidt små arrangementer for os med disse fantastisk spændende heste.

Why choose a Menorquina?

The Menorquina is a black breed from the Island of Menorca. The studbook was founded in 1989, but the breed has roots back in the early middelages, and is originally made from breeds such as the Pura Raza Espaniol, the Arab, the Barb and the English Thoroughbred. The different breeds was imported to Menorca under the Moorish and later the English domination of Menorca.

The Menorquina is a calm horse, but with spark, it is easy to ride and has very smooth gaits. It is very versatile, with natural talent for dressage, icluding the school above the ground, but also jumping, and carriage driving.

There is only around 3000 Menorquinas in the World, of which only 200-250 is found outside Menorca. Studfarm Ranolia is the only Menorquina stud in Scandinavia, and the closest studfarm is "Het Soierhus" in Holland.

In Denmark there is only 7 purebred Menorquinas, 4 owned by me plus the 3 geldings, Noray, Badlands aka Batman and Fuego Ranolia.

According to age and natural talents, my horses are trained in both dressage, jumping and carriage driving. They are traffic proof, trailerloaded easily, and used to heavy Machinery, noise and other scary stuff you can risk meeting on a trailride or at a competition arena. Already as foals, they are used to trailerloading and taken to the forest together with their mother to experience the World. My point of view is, that the more they meet, learn and experience as young horses, the more relaxed and safe they will be later in life.

If you choose a Menorquina as the Next companion in life, you will not only become an owner of a quite rare breed, who likes to bond to one person, but also part of a very small Group of people dedicated to this wonderfull breed. I will try to make some small arrangements for us, with the fabulous horses.

Stutteri Ranolia owned by Nina Hedegaard

Ovstrupvej 9, 4863 Eskilstrup.

Tlf +45 28154890.

nina@sortespanskeheste.dk